Ảnh khách hàng trước và sau khi độn cằm

Để hiểu rõ hơn về kết quả sau khi thực hiện Độn Cằm bạn có thể tham khảo một số hình ảnh trước và sau của khách hàng sau khi thực hiện Độn Cằm Vline tại Thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus

Khách hàng 1

Khách hàng 2

hinh2b

Khách hàng 3

hinh3a
hinh3b

Khách hàng 4

hinh5b

Trả lời